Предният зъбчат мускул (на латински: Musculus serratus anterior) е голям плосък мускул, покриващ страничната стена на гръдния кош. Задната му част е покрита от лопатката и прилежащите ѝ мускули, а отпред е покрит отчасти от m. pectoralis major.[1]е

Преден зъбчат мускул
lang=bg
Латински m. serratus anterior
Нерв nervus thoracicus longus C5-

C7

Произход от горните 8—9 ребра чрез отделни зъбци
Залавяне медиалния ръб на лопатката   
Действие Заедно с ромбовидните мускули притиска лопатката към гръдния кош; Горната му част тегли лопатката напред, а долната измества долния ъгъл напред и латерално, при което cavitas glenoidalis на лопатката се обръща встрани и нагоре (при повдигане на мишницата над хоризонталното ниво); При фиксирана лопатка повдига предната гръдна стена (допълнителен дихателен мускул).
Кръвоснабдяване Arteria thoracodorsalis, Arteria thoracica lateralis, Arteriae intercostales posteriores
Антагонист Musculus rhomboideus major, Musculus rhomboideus minor, Musculus trapezius
Преден зъбчат мускул в Общомедия

Разположение

редактиране

Разполага в предностраничния отдел на гръдната стена. Горната му част е покрита от Musculus pectoralis major, долната лежи по върхностно, покрита от гръдната фасция (Fascia pectoralis). Мускулът започва с осем-девет зъбци от външната повърхност на осемте-деветте ребра и от сухожилната дъга между I и II ребра. Насочвайки се назад и нагоре, покрива външната повърхност на ребрата, минава под лопатката и се захваща по нейния медиален ръб и за долния ѝ ъгъл. Най-голямо развитие достигат онези снопчета на мускула, които се захващат в областта на долния ъгъл на лопатката.[2]

  1. В. Ванков, Вл. Овчаров – „Анатомия на човека“ – 12-о издание – АРСО – София 2013 (стр. 198)
  2. Р. Д. Синелников – Атлас по анатомия на човека ТОМ 1 – СофтПрес – София, 2010