Научна фантастика

Научната фантастика е подстил на фантастиката, като често се използва като синоним, но при научната фантастика централна роля играят технологиите и науката. Научната фантастика е спекулативен жанр, който често се занимава с теми около възможни последици от развитието на технологиите. Терминът научна фантастика е въведен през 1926 година.

При нея фантастичните елементи обикновено представляват научни или технически постижения, и действието най-често се развива някъде в бъдещето. Определящо за научната фантастика правило е, че научната фантастика никога не излиза от границите, поставени от науката. Всяка фантастика, противоречаща на науката в момента на нейното написване, се определя като фентъзи или друг фантастичен жанр.

 • Космическа фантастика – „най-класическата“ научна фантастика; дълго време е била синоним на научната фантастика изобщо. Събитията в нея се развиват като правило в бъдещето, извън Земята – в Космоса, на други планети, в паралелни вселени.
 • Пътуване във времето – пътешествията с „машина на времето“ или с използване на други теории, обикновено описват възможните логически проблеми, до които могат да доведат.
 • Военна фантастика – конфликти и бойни действия в бъдещето между или с участието на нации, извънземни, междузвездни бойни сили. Най-често от гледната точка на войник.
 • Киберпънк – фантастичните елементи имат кибернетичен характер (изкуствени интелекти, електронни комуникации, биологично-кибернетични връзки…)
 • Пост-киберпънк, Нанопънк – фантастичните елементи са видове пост-кибернетични технологии, респективно нанотехнологии.
 • Стиймпънк – фантастичните елементи представляват алтернативни пътища на развитие на науката и технологиите (усъвършенствани парни машини, Стирлингови двигатели, механични или класически електрически технологии).
 • Апокалиптична и пост-апокалиптична фантастика – обрисува бъдещи развития на света по време на или след колосални бедствия, променили начина на живот на човечеството (или оцелелите от него).
 • Утопия – произведения, които обрисуват бъдещето в позитивна светлина.
 • Антиутопия (Дистопия) – произведения, които обрисуват бъдещето в негативна светлина.
 • Алтернативна история – произведения, които описват света, какъвто би изглеждал, ако историята се беше развила по друг начин.
 • Квазиистория – произведения, които описват „скритите механизми“ зад реални исторически събития; най-често тези механизми имат фантастичен или неправдоподобен характер.

ДефиницияРедактиране

Трудно е да се даде точно определение за това какво е "научната фантастика", поради множеството преплитащи се концепции и теми.

Според американския писател, Айзък Азимов, научната фантастика е тази част от литературата, занимаваща се с човешката реакция към промените в сферата на технологиите и науката.

ИсторияРедактиране

Жанра има корени още в древни времена, когато линията между митове и факти е неясна. Написаната през 2 век, Истинска история от Лукиан съдържа много от темите и тропите характерни за съвременната научна фантастика. Сред темите в нея са пътуване в други светове, извънземен живот, космически битки както и изкуствена форма на живот.

Вижте същоРедактиране