Немските езици представляват подгрупа на горногерманските езици, включваща стандартния немски език и люксембургския, както и редица езици-диалекти, говорени на територията на Германия, Швейцария, Австрия и др.

Немски езици
Разпространение Германия, Швейцария, Австрия, Люксембург, др.
Говорени от 100 000 000 души
Систематизация по Ethnologue виж