Среднонемските езици (на немски: Mitteldeutsch) представляват подгрупа на горногерманските езици, разделяща се условно на източни и западни среднонемски езици. Книжовният немски език спада към източните среднонемски езици.

Среднонемски езици
Географско разпространение на среднонемските езици
Географско разпространение на среднонемските езици.
РазпространениеГермания, Полша, Холандия, Люксембург, САЩ и др.
Говорени от100 000 000 души
Систематизация по Ethnologue виж
Среднонемски езици в Общомедия