Неутрализацията е химична реакция при която при взаимодействие на основа с киселина се получава сол и вода. Пример за това са химичните уравнения:

Неутрализиране между натриев хидроксид и солна киселина. Индикаторът е бромтимолово синьо

NaOH + HCl → NaCl + H2O

H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

KOH + HCl → KCl + H2O

H2SO4 + Mg(OH)2 → MgSO4 + 2H2O