Неутралитетът в международните отношения е политика на ненамеса във въоръжени конфликти. Неутралитетът се различава от политиката на необвързаност, доброволният отказ от участие във военни съюзи.