Нишко споразумение

Уикимедия пояснителна страница

Нишко споразумение може да се отнася за:

  • Нишко споразумение от 1886 година между България и Сърбия за възстановяване на дипломатическите отношения след Сръбско-българската война;
  • Нишката спогодба между България и Сърбо-хърватско-словенското кралство от 1923 година;
  • Нишко споразумение от 2002 година за преодоляване на разкола на Македонската православна църква.
Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.