Новелата във византийското право е указ или декрет, издаван от византийските императори.

Известни са укази на императори от Македонската династия (Василий I Македонец, Лъв VI Философ), които са насочени против динатите.