Обект

Уикимедия пояснителна страница

Обект е най-общо понятие, изразяващо обозрима и/или мислова категория или предмет, към която или върху която е насочено вниманието. Обектът е закономерно обвързан със субект, от който се насочва вниманието и който езиково и когнитивно е негов антоним. Понятието „обект“ е корен на думата обективно.

Основни употреби на понятието:

Специфични обекти:

Други употреби:

Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.