USMC-100727-M-0381B-136.jpg
Война
Военна история

Праистория · Античност · Средновековие
Ранно модерно · Индустриална епоха · Съвременно (20-ти и 21 век) · Четвърто поколение войни (късен 20-ти и 21 век)

Военни действия според място

По въздух · Наземни · По вода
Информационни
В Космоса

Оръжия

Бронирани · Артилерийски · Биологично оръжие · Кавалерия
Химическо оръжие · Кибер · Пехота
Ядрени · Психологически  · Неконвенционални

Тактика

Въздушни маневри · Маневри · Битка · Кавалерийска тактика · Атака (война) · Прикритие (военно дело) · Контраатака · Контрабунтове · Отбранителна военна позиция · Партизанска война · Боен дух · Обсада · Тактически цели · Позиционна война · Окопна война  · Тотална война ·

Типове операции

Светкавична война · Маневрена война

Стратегия

Икономическа · Пълномащабна стратегия · Война до изтощение · Операция

Организация

Формации · Звания · Части

Логистика

Оборудване · Снабдяване · Снабдителна организация

Допълнителни теми

Асиметрична война · Студена война · Наемници · Военна кампания · Мрежовоцентрична война · Операционни изследвания · Принципи на воденето на война · Опосредствана война · Религиозна война · Кибервойна · Театър (военно дело) · Военно престъпление · Военни романи

Списъци

Битки · Водачи · Операции
Обсади · Теоретици · Войни
Военни престъпления · Оръжия · Писатели

Обсадата е военна операция, изразяваща се в блокада на крепост или град с цел превземането им посредством изтощение и/или нападение.

Използва се, когато атакуващият достигне град или крепост, които не могат да бъдат превзети лесно чрез фронтална атака и отказват да се предадат.

Обсадата включва обкръжаване на целта, блокиране на опитите за подкрепления и доставка на продоволствие и за пробив и изтегляне на войски или бягство на войници от гарнизона.

Обикновено е съчетана с действия за унищожаване на укрепленията на обсадения обект посредством обсадни машини, артилерийски обстрел, миниране и взривяване. Търси се възможност за използване на предателство за преодоляване на защитните съоръжения. При неуспех на тези действия изходът от обсадата може да бъде решен посредством глад, жажда или болест, които могат да засегнат както отбраняващия, така и атакуващия.