Олга Фрайденберг

руска и съветска филоложка и културоложка

Олга Михайловна Фрайденберг (на руски: Ольга Михайловна Фрейденберг) е руска и съветска филоложка класичка, изследователка на Античността, фолклористка, сред пионерите на културологията в Русия. Братовчедка е на световноизвестния писател Борис Пастернак.

Олга Фрайденберг
Ольга Фрейденберг
руска и съветска филоложка и културоложка
Родена
Починала
6 юли 1955 г. (65 г.)
ПогребанаБогословско гробище, Санкт Петербург, Русия
Националност Русия
Учила вСанктпетербургски държавен университет
Научна дейност
ОбластФилология, Фолклористика, Културология
Работила вПетербургски университет
Публикации„Поетика на сюжета и жанра: период на античната литература“ (1936)
„Мит и литература на древността“ (1978, посмъртно)

Биография редактиране

Олга Фрайденберг е дъщеря на одеския журналист и изобретател Михаил (Моисей) Филипович Фрайденберг и Хаси Иосифовна (Анна Осиповна) Пастернак – сестра на художника Леонид Осипович Пастернак. Бракът на родителите ѝ е закрепен със свидетелство от канцеларията на одеския градски равин на 17 юни 1883 г.[1]

След като завършва гимназия в Петербург през 1908 г. Фрайденберг не успява да постъпи във Висшите женски курсове заради ограничената квота за евреи, но в течение на година все пак посещава лекциите там. През 1910 – 1914 г. се отдава на самообразование, учи чужди езици, пътува много из Европа. След началото на Първата световна война се връща в Русия и става милосърдна сестра в армията през октомври 1914 г.

След края на войната завършва „Класическа филология“ в Петроградския университет (1923), защитава дисертация за произхода на старогръцкия роман (1924). През 1920 – 1930 г. работи заедно с Николай Мар и Израил Григориевич Франк-Каменецки, резултат от съвместната им работа е колективният сборник „Тристан и Исольда“ от 1932 г.

През 1932 г. създава в Ленинградския университет първата съветска катедра по класическа филология и я ръководи до 1950 г. (с прекъсване през годините на войната). През 1935 г. защитава дисертацията си за доктор на науките на тема „Поетика на сюжета и жанра (период на античната литература)“. Отпечатана през 1936 г. като книга, дисертацията е подложена на жестока идеологическа критика във вестник „Известия“, книгата е иззета от книжарниците. В годините на сталинските репресии е арестуван брат ѝ. Тя оцелява по време на блокадата на Ленинград.

Вдъхновеният от най-високо място разгром на т.нар. маризъм (по името на Николай Мар) и борбата с космополитизма води до уволнението на Олга Фрайденберг от университета през 1950 г., като я лишават от всякаква възможност по-нататък да публикува. И днес огромна част от изследванията ѝ (8 монографии и няколко десетки статии) все още не са публикувани.

Научни идеи редактиране

По образование и академична позиция Фрайденберг е класически филолог, но фокусът на нейните интереси е тъй нареченото „палеонтологическо“ изследване на семантиката на литературните, и по-общо – на културните мотиви и форми (на първо място метафорите и сюжетите), трансформациите им от архаични в исторически и съответно – върху предисторията и ранната история на литературните и сценичните жанрове лирика, комедия, роман. В работата си развива идеите на Херман Узенер и Александър Веселовски, френската социологическа школа (Люсиен Леви-Брюл), Кеймбриджките ритуалисти, философията на символичните форми на Ернст Касирер и на практика е един от предшествениците на съвременната „археология“ на културните форми в рамките на символната антропология и на т.нар. културни изследвания (на английски: Cultural Studies).

Писма и мемоари редактиране

Важно значение има кореспонденцията на Фрайденберг с Пастернак, продължила от 1910 до 1954 г. и открита през 1973 г. от Нина Брагинска (първата публикация е зад граница през 1981 г.), а също и мемоарите ѝ, от които са публикувани само откъси.

Реабилитация редактиране

В Русия трудовете на Фрайденберг започват отново да влизат в обращение (а повечето – да виждат бял свят за първи път) едва след 1973 г.

Библиография редактиране

Избрани произведения:

 • „Идея пародии: (набросок к работе)“. // Сб. работ в честь С. А. Жебелев. Л., 1926, с. 378 – 396
 • Поэтика сюжета и жанра: период античной литературы. Л.: Гослитиздат, 1936. 454 с.; М.: Лабиринт, 1997, с. 448
 • „Происхождение эпического сравнения (на материале Илиады)“. // Труды юбилейной научной сессии ЛГУ. Секция филол. наук. Л., 1946, с. 101 – 113
 • „К вопросу о происхождении греческой метрики“. // Ученые записки ЛГУ. Серия филологических наук. Л., 1948, Вып. 13, с. 290 – 320
 • „Происхождение литературной интриги; Происхождение пародии; Что такое эсхатология?“ // Труды по знаковым системам. Тарту, 1973, Вып. 6, с. 490 – 512
 • „Происхождение греческой лирики“. // Вопросы литературы, 1973, № 11, с. 103 – 123
 • „Семантика первой вещи“. // Декоративное искусство СССР, 1976, № 12, с. 16 – 22
 • „Семантика архитектуры вертепного театра“. // Декоративное искусство СССР, 1978, № 2, с. 41 – 44
 • Миф и литература древности. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1978. 605 с.; 2-е изд., испр. и доп. М., 1998. Вкл. описание архива. 800 с.
 • Борис Пастернак. Переписка с Ольгой Фрейденберг. Под ред. и с коментари на Е. Мосман. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1981. VII, 377 с.
 • The correspondence of Boris Pasternak and Olga Freidenberg 1910–1954. Comp., ed., intro. E. Mossman. London: Secker & Warburg, 1982. – XXIV, 365 p.
 • „Будет ли московский Нюрнберг? (из записок 1946–1948)“ / публ. Ю. М. Каган // Синтаксис, 1986, № 16, с. 149 – 163
 • „Методология одного мотива“. // Труды по знаковым системам, 1987, вып. 20, с. 120 – 130
 • „Осада человека“ (публ. К. Невельского [Ю. М. Каган]). // Минувшее: исторический альманах. Paris: Atheneum, 1987, вып. 3, с. 9 – 44
 • Миф и театр. М.: ГИТИС, 1988, 132 с.
 • „Система литературного сюжета“. // Монтаж: Литература. Искусство. Театр. Кино. М.: Наука, 1988, с. 216 – 237
 • „Воспоминания о Марре“. // Восток-Запад: Исследования. Переводы. Публикации. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1988. С. 181 – 204
 • „Борис Пастернак – Ольга Фрейденберг. Письма и воспоминания“. // Дружба народов. 1988, № 7 – 10
 • „Эйрена“ Аристофана“. // Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. М.: Наука, 1988, с. 224 – 236
 • „Утопия“. // Вопросы философии, 1990, № 5, с. 148 – 167
 • Переписка Бориса Пастернака. М.: Худ. лит-ра, 1990, с. 19 – 296
 • „Университетские годы (отрывки воспоминаний)“. // Человек, 1991, № 3, с. 145 – 156
 • „Вступление к греческому роману“ // Диалог. Карнавал. Хронотоп, 1995, № 4, с. 78 – 85
 • „О неподвижных сюжетах и бродячих теоретиках“. // Одиссей. Человек в истории. Том 7. М.: Наука, 1995, с. 272 – 297
 • Этюды по семантологии литературных форм. Паллиата. Глава 21// Лотмановский сборник. 1. М.: ИЦ-Гарант, 1995, с. 704 – 718
 • „Игра в кости“// Arbor mundi, 1996, № 4, с. 163 – 172
 • Поэтика сюжета и жанра. Москва: Лабиринт, 1997
 • Image and concept: mythopoetic roots of literature. N. V. Braginskai︠a︡, Kevin Moss, eds. Amsterdam: Harwood Academic, 1997
 • „Крест в могиле“// Arbor mundi, 1998, № 6
 • „Въезд в Иерусалим на осле“. // Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. М., 1998, с. 623 – 665
 • Пастернак Б. „Пожизненная привязанность“. Переписка с О. М. Фрейденберг. М.: Арт-Флекс, 2000
 • „Проблема греческого литературного языка“. // От слова к смыслу: Проблемы тропогенеза. Москва: УРСС, 2001
 • „Целевая установка коллективной работы над сюжетом о Тристане и Исольде. Воспоминания о Марре“. // Сумерки лингвистики: Из истории отечественного языкознания. Антология. М.: Academia, 2001, с. 325 – 339, 425 – 443
 • The Race of Life/ Writing the siege of Leningrad: women’s diaries, memoirs, and documentary prose. Cynthia Simmons, Nina Perlina, eds. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2002, р. 64 – 75
 • Поетика на сюжета и жанра. София: Христо Ботев, 2001

За нея редактиране

 • Юрий Лотман, „О. М. Фрейденберг как исследователь культуры“. // Ученые записки Тартуского государственного университета. Труды по знаковым системам 6. Тарту, 1973, с. 482 – 489
 • Брагинская Н. В. „Проблемы фольклористики и мифологии в трудах О. М. Фрейденберг“. // Вестник древней истории, 1975, № 3, с. 181 – 189
 • Чертков Л. „Брат и сестра, поэт и ученый“. // Континент, Мюнхен, 1981, № 30, с. 403 – 407
 • Гаспаров Б. „Поэтика Пастернака в культурно-историческом измерении (Б. Л. Пастернак и О. М. Фрейденберг)“. // Сб. статей к 70-летию проф. Ю. М. Лотмана. Тарту, 1992, с. 366 – 384
 • Мосс К. „Ольга Фрейденберг и марризм“. // Вопросы языкознания, 1994, № 5, с. 98 – 106 (Freidenberg and Marr (английска версия на текста))
 • Трубочкин Д. В. „Фрейденберг, Ольга Михайловна“. // Культурология XX век: Энциклопедия. Т.II. СПб: Университетская книга. 1998, с. 315 – 317
 • Nina Perlina, Olga Freidenberg's Works and Days. Bloomington: Slavica, 2002. ISBN 978-0-89357-304-1
 • Kabanov A. Ol’ga Michajlovna Freidenberg (1890–1955): Eine sowjetische Wissenschaftlerin zwischen Kanon und Freiheit. Wiesbaden: Harrasowitz, 2002
 • Брагинская Н. В. Мировая безвестность: Ольга Фрейденберг об античном романе. М.: Изд. дом Государственного университета – Высшей школы экономики, 2009

Бележки редактиране

Външни препратки редактиране