Операции с недвижими имоти

икономическа дейност по КИД-2008

Операции с недвижими имоти е един от 20-те основни отрасли на икономиката в Статистическата класификация на икономическите дейности за Европейската общност.

Операции с недвижими имоти
КИД-2008
-L. Операции с недвижими имоти
→68. Операции с недвижими имоти
68.1. Покупка и продажба на собствени недвижими имоти
68.2. Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти
68.3. Посредническа дейност по операции с недвижими имоти

Секторът обхваща покупко-продажбата и даването под наем на недвижими имоти, както и посредничеството по такива сделки.[1]

В България към 2017 година в сектор на недвижимите имоти са заети около 38 000 души, а произведената продукция е на стойност 3,57 милиарда лева.[2]

БележкиРедактиране