Организирана престъпност

Организираната престъпност е тежка проявна форма на престъпност, редом с тероризма.

Характеризира се с устойчивост на криминалната деятелност, осъществявана от криминални организации (организирани групи и/или престъпни асоциации), които имат йерархична структура, материална и финансова база, както и взаимовръзки и в повечето случаи зависимости с правителствени или управленски лица и/или органи, осъществявани на основата на корупционни механизми и практики.

ДефиницияРедактиране

Организирана престъпност е изключително сложен обществен феномен, поради което съществуват множество различни подходи при определяне на основните съдържателни характеристики и елементи за правната ѝ дефиниция. В правната теория съществуват различни доктринални тези при определяне съдържателния обхват на понятието организираната престъпност, с оглед неговите икономически, регионални и етнически компоненти.

Организирана престъпност в РусияРедактиране

В Русия формирането на организираната престъпност и появата на престъпни елементи в общество е от 1960 година. Особено забележимо е увеличаването на руската организирана престъпност в периода на икономическата реформа (от 1991).

Според Министерството на вътрешните работи през 2000 година в Русия е имало 130 силно опасни криминални мрежи, които са се състояли от 964 организирани групи с общ брой на участниците - 7500 души, докато през 2001 година са 11 500 души.

Вижте същоРедактиране