В математиката, едно множество се нарича отворено, ако за всяка негова точка съществува околност, която изцяло принадлежи на множеството.[1]

По интуиция, множеството е отворено, ако не съдържа контурните си точки.

Метрични пространства редактиране

Едно подмножество   на метричното пространство   се нарича отворено, ако за всяка точка   от   съществува реално число   такова, че всяка точка   от  , за която  , също принадлежи на  .

Бележки редактиране