Отдел „Външна политика и международни връзки“ при ЦК на БКП

Отделът „Външна политика и международни връзки“ при ЦК на БКП е помощен орган на ЦК на БКП в периода 1948–1989[1].

С решение на Политбюро от 16 ноември 1946 г.[2] се създава сектор „Външна политика и международна нформация“ при Секретариата на ЦК на БКП. С решение от 23 септември 1948 г.[3] секторът се превръща в отдел „Международни връзки“, който от 8 юни 1954 г. носи наименованието „Външна политика и международни връзки“[4].

Вътрешната структура на отдел многоратно е променяна – откривани, закривани, сливани, преименувани са сектор, направления, групи и т.н., но като част от общата структура на апарата на ЦК отделът е бил сравнително устойчив елемент, което се определя от характера и предмета на неговата дейност[5].

Завеждащи отделаРедактиране

БележкиРедактиране

  1. фонд 1 Б, опис 32, 1 090 а.е., 10 март 1948-15 август 1959 г.
  2. Ф. 1Б; оп. 6; а.е. 143, Протокол № 58 от 16 ноември 1946 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БРП /к/ с взети решения за кадрови промени в Секретариата на ЦК, с. 1.
  3. Ф.1Б; оп. 6; а.е. 546, Решение № 160 от 23 септември 1948 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БРП /к/ за: състава и дейността на Централния македонски културно-просветен комитет; отлагане обвинителния акт по процеса „Лулчев“; назначаване на пълномощен министър и съветник при легацията в Берн; назначаване пълномощен министър в Букурещ; преобразуване на сектор „Външна информация“ при ЦК в отдел „Международни връзки“; наредба за събиране на царевицата, с. 1 т. 4.
  4. фонд 1 Б, опис 33, 1 403 а.е., 15 янаруи 1959-31 декември 1963 г.
  5. фонд 1 Б, опис 51, 857 а.е., 3 янаруи 1964-5 януари 1967 г.