Политбюро на ЦК на БКП

Политбюро на ЦК на БКП е най-висшият колективен орган в Българската комунистическа партия.

Съставено от десетина души и заседаващо редовно по няколко пъти в месеца, то взема основните политически и кадрови решения в страната[1]

Като помощни органи към Политбюро са изградени постоянни и временни комисии по различни проблеми: комисия по партийно-организационната работа, комисия по икономическата и социалната политика и комисия по въшната политика. Според партийния устав ЦК на БКП на пленум (пленарно заседание) избира политбюро (съкратено от „политическо бюро“) за колективно ръководство на цялостната работа на ЦК между пленумите и Секретариата за ръководството на текущата работа от организационно-изпълнителски характер. Броят на членовете на политическото бюро варира през годините. Обикновено се избират и кандидат-членове, които са по-малко от членовете и имат право на съвещателен глас при заседанията.

НеизвестноРедактиране

Политбюра на БРП (к.), 1919 – 1944 г.Редактиране

 • Членове на Политбюро на ЦК на БРП (к.): Илия Василев (Бойко) – 30-те години

След I конгрес на БКП, 1919 г.Редактиране

 • Членове на Политбюро на ЦК на БРП (к.):

След II конгрес на БКП, 1920 г.Редактиране

 • Членове на Политбюро на ЦК на БРП (к.):

След I пленум на ЦК на БРП (к.), Виена, 1926 г.Редактиране

 • Членове на Политбюро на ЦК на БРП (к.):

След II нелегална конференция, януари 1928 г.Редактиране

 • Членове на Политбюро на ЦК на БРП (к.):

След II пленум на ЦК на БРП (к.), Берлин, 1929 г.Редактиране

 • Членове на Политбюро на ЦК на БРП (к.):

След III пленум на ЦК на БРП (к.), 1930 г.Редактиране

След V пленум на ЦК на БРП (к.), 1935 г.Редактиране

След VI пленум на ЦК на БРП (к.), 1936 г.Редактиране

След VII пленум на ЦК на БРП (к.), 1941 г.Редактиране

През този период БКП води активна кампания срещу сътрудничеството на България с Германия и е подложена на силен натиск от властите и членовете ѝ са преследвани, поради което ръководството ѝ претърпява многократни промени. През 1941 г. към първоначално избрания състав на Политбюро е добавен Антон Югов, избягал от лагер. Големият провал в партийното ръководство през пролетта на 1942 г. оставя на свобода само 2 членове на Политбюро – Цола Драгойчева и Антон Югов, който поема поста на секретар на ЦК, заеман от арестувания Трайчо Костов. Още през 1942 година в Политбюро са включени Димитър Ганев и Йордан Катранджиев, а в началото на 1943 година – и Йорданка Чанкова. През август 1943 г. от лагер бяга и Добри Терпешев, който става член на Политбюро и поема централната роля в ръководството на партията. След смъртта на Йорданка Чанкова в началото на 1944 г. мястото ѝ в Политбюро е заето от нейния съпруг Георги Чанков.[2]

Непосредствено след 9 септември 1944 г.Редактиране

В първите дни след Деветосептемврийския преврат Политбюро се реорганизира около оцелелите висши функционери на партията – Антон Югов, Цола Драгойчева, Добри Терпешев, Георги Чанков и Димитър Ганев. На 11 септември в София пристига освободеният от затвора Трайчо Костов, който става и политически секретар на ЦК и заема водеща позиция в състава на Политбюро. Привлечени са и няколко функционери от провинцията – Райко Дамянов и Петко Кунин като членове и Димитър Димов и Гочо Грозев като кандидат-членове.[3]

За кратко в Политбюро е включен съветският офицер от български произход Иван Винаров, но през ноември по нареждане на Георги Димитров той е прехвърлен в Държавна сигурност. През октомври членове на Политбюро стават и пристигналите от Съветския съюз Вълко Червенков, Георги Дамянов и Владимир Поптомов. Номинално членове на Политбюро става също Георги Димитров и Васил Коларов, макар че те остават в Москва още около година.[1]

Политбюра в БРП (к.) / БКП, 1945 – 1990 г.Редактиране

След VIII пленум на ЦК на БРП (к.), 1 март 1945 г.Редактиране

След V конгрес на БКП, 27 декември 1948 г.Редактиране

След VI конгрес на БКП, 4 март 1954 г.Редактиране

След VII конгрес на БКП, 2 юни 1958 г.Редактиране

След VIII конгрес на БКП, 5 ноември 1962 г.Редактиране

След IX конгрес на БКП, 19 ноември 1966 г.Редактиране

След X конгрес на БКП, 25 април 1971 г.Редактиране

След XI конгрес на БКП, 2 април 1976 г.Редактиране

След XII конгрес на БКП, 4 април 1981 г.Редактиране

След XIII конгрес на БКП, 5 април 1986 г.Редактиране

След XIV конгрес на БКП, 2 февруари 1990 г.Редактиране

Четиринадесетият конгрес на БКП е извънреден. На него присъстват 2804 делегати. Сред основните въпроси, които се обсъждат, е нов устав на БКП, избиране на ново ръководство, Манифест за демократичен социализъм в България[51]. На конгреса са избрани нови ръководни органи

 • Висш съвет (ВС) в състав от 153 души (който замества дотогавашния Централен комитет на БКП),
 • Председателство на ВС в състав от 16 души (което замества дотогавашното Политбюро на ЦК на БКП).

Председателството включва:

След като в общопартиен референдум преди това мнозинството (86,71 % от участвалите) партийни членове изразяват своето съгласие, Българската комунистическа партия се преименува на Българска социалистическа партия на 3 април 1990 г.[52]

ЛитератураРедактиране

 • Цураков, Ангел. Енциклопедия на правителствата, народните събрания и атентатите в България. София, Изд. на „Труд“, 2008. ISBN 954-528-790-X.

ИзточнициРедактиране

 1. а б Везенков, Александър. Еднопартийната система: БКП и управлението на страната. // Знеполски, Ивайло (ред.). История на Народна република България: Режимът и обществото. София, „Сиела софт енд паблишинг“, 2009. ISBN 978-954-28-0588-5. с. 183.
 2. Везенков, Александър. 9 септември 1944 г.. София, Сиела, 2014. ISBN 978-954-28-1199-2. с. 66 – 67.
 3. Везенков, Александър. 9 септември 1944 г.. София, Сиела, 2014. ISBN 978-954-28-1199-2. с. 324 – 325.
 4. а б в Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 18, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 4 януари 1948 г. за: обсъждане на въпросите по реорганизация на ЦК; проекто-програмата на Отечествения фронт (ОФ) и подготовката за конгреса на ОФ; новото административно деление на страната; национализация на частните индустриални и минни предприятия и др. Вземане на решения за реорганизация на ЦК и подготовката на конгреса на Отечествения фронт, с. 3 – 11.
 5. Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 1, Протокол от VІІІ разширен пленум на ЦК на БРП/к/ от 27, 28 февруари и 1 март 1945 г. във връзка с: политическото положение и организационното състояние на БКП; приемане устав на БКП; избор на ЦК и Централна контролна комисия, с. 310 – 315.
 6. Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 28, Протокол от пленум на ЦК на БКП от 27 декември 1948 г. за: провеждане решенията на V конгрес; избор на органи на ЦК, с. 4 – 6.
 7. Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 12, Протокол от ХІІ пленум на ЦК на БРП /к/ от 18 ноември 1946 г. за: резултатите от изборите за Велико народно събрание и предстоящите задачи на партията; ролята на профкомитетите в предприятията и учрежденията; подготовката на партийни кадри; партийната просвета; обсъждане на организационни въпроси, с. 1 – 2.
 8. а б в На 2 юли 1949 г. умира „Вожда“ на българите, в санаториума „[[Барвиха (санаториум)|]]“ край Москва, където в продължение на 4 месеца е подложен на лечение.
 9. а б в г д е Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 129, Протокол от заседание на ЦК на БКП от 25 – 26 януари 1954 г. за: проектодирективите на VІ конгрес на БКП по Втория петгодишен план за развитието на НРБ в периода 1953 – 1957 г.; освобождаване на Вълко Червенков, Георги Чанков, Райко Дамянов и Иван Райков от заеманите постове в ЦК; утвърждаване Тодор Живков, Димитър Ганев и Енчо Стайков за секретари на ЦК; премахване длъжността Генерален секретар на ЦК на БКП, с. 2 – 4.
 10. Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 36, Протокол от IV разширен пленум на ЦК на БКП, състоял се на 11 – 12 юни 1949 г. с взети решения за: извеждане от състава на ЦК и изключване от партията на Трайчо Костов след повторно разглеждане на обвиненията срещу него; изводи и оценки след изборите за народни съвети и съдебни заседатели на 15 май 1949 г. с взети решения за съществени изменения в стопанската политика на село, с. 2 – 81.
 11. а б Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 41, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 4 август 1949 г. за разглеждане на обвиненията срещу Никола Павлов и изваждането му от състава на ЦК; информация за срещата на членовете на ПБ с членове на ЦК на БКП и Й. В. Сталин по въпроси на партийното и държавното ръководство и за търговските отношения с Югославия; предложение на ПБ за обсъждане и решаване на кадрови въпроси, свързани със срещата със Сталин; информация по събиране нарядите и работата на партийните организации, с. 1 – 41.
 12. а б в Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 54, Протокол от пленум на ЦК на БКП от 16 и 17 януари 1950 година във връзка със: срещата на Вълко Червенков и Георги Чанков със Сталин; процеса срещу Трайчо Костов; изборите за Народно събрание и окръжни народни съвети; изменения в състава на Политбюро и ЦК на БКП, с. 5 – 7.
 13. Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 110, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 19 и 20 септември 1952 г. относно: обсъждането на доклада за резултатите от кампанията по прибиране на реколтата и изпълнението на плана за зърнодоставките; предстоящите задачи по подготовката и провеждането на есенната сеитба, с. 1 – 5.
 14. а б в Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 75, Протокол от 8 ноември 1950 г. от заседание на ЦК на БКП с взети решения за: одобрение на решението на Политбюро във връзка с проверката на партийните кадри в Бургас; приемане предложения на ПБ за подобрение на работата на в Министерски съвет и ЦК на БКП, с. 5 – 7.
 15. а б в Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 85, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 19 февруари 1951 г. относно развитието на животновъдството в Трудово-кооперативните земеделски стопанства и в Държавните земеделски стопанства; утвърждаване основните положения на докладите и решенията на предстоящия втори конгрес на Димитровския съюз на народната младеж; избиране Георги Цанков за кандидат-член на ПБ и Иван Райков за секретар на ЦК, с. 2 – 5.
 16. Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 39, Протокол от юлския пленум на ЦК на БКП, състоял се на 18 юли 1949 г. относно: обсъждане кандидатурите за министър-председател и подпредседатели на Министерския съвет; решение да няма генерален секретар на БКП; определяне на завеждащи отдели на ОПО, отдел „Кадри“, „Стопански отдел“ и др., с. 1 – 3.
 17. Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 47, Материали във връзка с пленума ЦК на БКП, състоял се на 20 октомври 1949 г., с. 5 – 6.
 18. Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 72, Mатериали от пленума на ЦК на БКП, състоял се на 16 юни 1950 г., с. 5 – 6.
 19. Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 106, Протокол от пленум на ЦК на БКП от 23 януари 1952 г. във връзка с: плана за работа на Политбюро (ПБ) на ЦК на БКП; определяне на състава на Оргбюро и избор на секретари на ЦК на БКП, с. 4 – 5.
 20. а б в г Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 133, Протокол от първото заседание на ЦК на БКП след VІ конгрес от 4 март 1954 г. за утвърждаване изпълнителните органи на ЦК – Политбюро, секретари на ЦК и Централна контролна комисия, с. 6 – 10.
 21. а б в г д е ж Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 273, Протокол от заседание на ЦК на БКП, състояло се на 11 и 12 юли 1957 г. с взети решения за изключване от състава на ЦК на Георги Чанков, Добри Терпешев и Йонко Панов, с. 4.
 22. Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 195 (л. 1 – 298), Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 2 – 6 април 1956 г. относно Двадесетия конгрес на КПСС и поуките от него за БКП, с. 2 – 5.
 23. а б в г Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 340, Протокол от пленарно заседание на ЦК на БКП, състояло се на 7 юни 1958 г. относно избиране на Политбюро, секретари и контролна комисия на ЦК, с. 1 – 4.
 24. Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 374, Протокол от заседание на ЦК на БКП, състояло се на 20 и 21 април 1959 г. относно: вземане на решение за изваждане на Борис Тасков от състава на Политбюро и ЦК на БКП и снемането му от поста министър на търговията; разглеждане на проекта за основните положения за преустройството на образователната система, за по-тясното свързване на обучението и възпитанието на младежта с производителния труд, с. 115 – 116.
 25. а б в Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 478, Протокол от пленум на ЦК на БКП от 28 – 29 ноември 1961 г. за: работата на ХХІІ конгрес на КПСС и поуките от него за БКП; изваждане на Вълко Червенков от състава на Политбюро (ПБ); попълване състава на ПБ и ЦК с нови членове; провеждане VІІІ конгрес на БКП, с. 261.
 26. а б в Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 404, Протокол от пленума на ЦК на БКП, състоял се на 8 – 9 декември 1959 г. относно: обсъждане основните положения на народостопанския план и бюджет на държавата за 1960 г.; приемане решение за промени в партийния и държавен апарат, с. 199 – 202.
 27. а б в г Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 555, Протокол от пленум, състоял се на 14 ноември 1962 г., на избрания от VIII конгрес на БКП Централен комитет за: избиране на ръководни органи на ЦК – членове и кандидат-членове на Политбюро, Секретариат и Контролна комисия; издигане кандидатурата на Тодор Живков за председател на Министерския съвет, с. 1 – 2.
 28. Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 557, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 26 ноември 1962 г., за: обсъждане на предложение за реорганизация на структурата и работата на Министерския съвет и за състава на правителството; изменения в апарата на ЦК, с. 44 – 45.
 29. а б в г Ф. 1Б; оп. 34; а.е. 48, Протокол от пленум на ЦК на БКП, проведен на 19 ноември 1966 г., за избиране на Политбюро, секретари и Секретариат на Централния комитет, с. 1 – 6.
 30. а б в г Ф. 1Б; оп. 58; а.е. 53, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 25 април 1971 г., за избиране на Политбюро и Секретариат на ЦК на БКП, с. 1 – 6.
 31. а б в г Ф. 1Б; оп. 58; а.е. 105, Стенографски протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 3 юни 1974 г., за: работата на Политбюро (ПБ) и Секретариата на ЦК на БКП и приетите от тях по-важни решения в периода юли 1973 – юни 1974 г.; промени в състава на ръководните партийни и държавни органи, отнасящи се за Гриша Филипов, Александър Лилов, Иван Абаджиев, Венелин Коцев, Костадин Гяуров, Добри Джуров, Дража Вълчева, Петър Младенов, Тодор Стойчев, Христо Панайотов и Георги Панков, с. 87 – 93.
 32. Ф. 1Б; оп. 58; а.е. 83, Стенографски протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 17, 18 и 19 юли 1973 г., за международната дейност на партията и държавата (III том), с. 92.
 33. Ф. 1Б; оп. 58; а.е. 55, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 6 юли 1971 г., във връзка с: предложение за избиране органи на държавното управление; освобождаване на Станко Тодоров като секретар на ЦК на БКП и избиране на Георги Филипов за секретар на ЦК, с. 24 – 25.
 34. Ф. 1Б; оп. 58; а.е. 65, Стенографски протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 21 и 22 февруари 1972 г., за: главните насоки в дейността и най-важните предстоящи задачи на Българските професионални съюзи (БПС) за изграждането на развито социалистическо общество в България; посещението на Тодор Живков в Сирийската арабска република и Арабската република Египет; избиране на Константин Теллалов за секретар на ЦК на БКП, с. 259 – 263.
 35. а б Ф. 1Б; оп. 58; а.е. 67, Стенографски протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 13 юли 1972 г., за: работата на Политбюро (ПБ) и Секретариата на ЦК на БКП и приетите от тях по-важни решения през периода октомври 1971 – юли 1972 г.; промени в състава на централните партийни органи, отнасящи се до Венелин Коцев, Александър Лилов, Георги Йорданов, Стамен Стаменов, Любомир Левчев, Иван Абаджиев и Константин Теллалов, с. 23 – 24.
 36. а б в г Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 6, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 2 април 1976 г., относно избиране на първи секретар, Политбюро, секретари и Секретариат на ЦК, с. 1 – 4.
 37. Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 16, Стенографски протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 12 май 1977 г., за поведението на Борис Велчев във връзка с филма „Завръщане от Рим“; избиране на Димитър Станишев и Петър Дюлгеров за членове на Секретариата на ЦК; създаване на Съвет по териториално и селищно устройство към Министерския съвет и издигане кандидатурата на Григор Стоичков за негов председател; преобразуване на Министерството на строежите и архитектурата в Министерство на строителството и строителните материали и издигане кандидатурата на Иван Сакарев за негов министър; издигане кандидатурата на Владимир Сандев за първи секретар на Окръжния комитет на БКП в Благоевград, с. 146 – 147.
 38. а б Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 20, Стенографски протокол от съвместно заседание на ЦК на БКП, състояло се на 19 декември 1977 г., за: проектоплана за обществено-икономическото развитие на България през 1978 г. и на проектобюджета за 1978 г.; свикване Национална конференция на БКП; замяна на партийните членски книжки; избиране членове на ЦК, Политбюро и секретари на ЦК, с. 24 – 41.
 39. а б в Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 30, Стенографски протокол от разширен пленум на ЦК на БКП, състоял се на 16 и 17 юли 1979 г., относно: проект за тезиси на ЦК на БКП за развитието на общообразователното дело в Народна република България; организационни въпроси – избиране за членове на Политбюро – Пеко Таков, Тодор Божинов и Людмила Живкова; за кандидат-членове на ПБ – Андрей Луканов и Георги Йорданов; за секретари на ЦК на БКП – Милко Балев и Мишо Мишев, с. 97 – 111.
 40. а б Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 25, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 20 и 21 юли 1978 г., относно: ускорено равитие на някои стратегически направления на научно-техническия прогрес на България; организационни въпроси – освобождаване на Иван Пръмов като секретар на ЦК, избиране на Тодор Божинов и Стоян Михайлов Мирчев за секретари на ЦК, приемане на Йордан Йотов и Веселин Никифоров за членове на ЦК; информации за разговорите на Тодор Живков с Бюлент Еджевит – министър-преседател на Турция, и с Константин Караманлис – министър-председател на Гърция (І том), с. 278 – 287.
 41. а б в г Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 42, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 4 април 1981 г., относно избиране на генерален секретар на ЦК на БКП, на членове и кандидат-членове на Политбюро и секратари на партията, с. 1 – 5.
 42. а б в Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 51, Протокол от пленума ЦК на БКП, състоял се на 2 март 1982 г., относно: организационни въпроси – освобождаване на Пеко Таков от Политбюро поради здравословни причини, изваждане на Мирчо Спасов от състава на ЦК поради притъпена бдителност; изваждане на Живко Попов от състава на кандидат-членовете на ЦК и изключването му от партията за криминални престъпления; избиране на Милко Балев за член на Политбюро; освобождаване на Гриша Филипов от длъжността секретар на ЦК поради избирането му за председател на Министерски съвет; избиране на Кирил Зарев за секретар на ЦК, с. 13 – 47.
 43. а б Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 61, Стенографски протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 28 септември 1983 г., за проектите за единния план за социално-икономическо развитие на страната и на държавния бюджет на Народна република България за 1984 г.; освобождаване на Александър Лилов от състава на Политбюро и като секретар на ЦК на БКП, с. 72 – 73
 44. а б в г д Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 62, Стенографски протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 3 януари 1984 г., за: някои неотложни въпроси на прилаганото на икономическия подход и усъвършенстване на управлението; кадрови въпроси – избиране на Йордан Йотов и Чудомир Александров за членове на Политбюро (ПБ), избиране на Григор Стоичков, Георги Атанасов, Станиш Бонев и Димитър Стоянов за кандидат-членове на Политбюро, избиране на Емил Христов за секретар на ЦК, освобождаване на Чудомир Александров от длъжността секретар на ЦК, освобождаване на Цола Драгойчева от Политбюро по нейна молба, с. 9 – 28.
 45. а б в Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 73, Стенографски протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 24 и 25 януари 1986 г., за: основни насоки и задачи за изпълнение на решенията на Февруарския пленум на ЦК на БКП от 1985 г.; определяне датата за откриване на XII конгрес на партията; организационни въпроси – освобождаване на Тодор Божинов като член на Политбюро, освобождаване на Станиш Бонев като кандидат-член на Политбюро, избиране на Чудомир Александров за секретар на ЦК, избиране на Стоян Марков за кандидат-член на Политбюро и председател на Държавния комитет за наука и технически прогрес (II том), с. 129 – 131.
 46. а б в г Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 77, Запис от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 5 април 1986 г., относно: избиране на генерален секретар, членове и кандидат-членове на Политбюро и секретари на ЦК на БКП, с. 1 – 5.
 47. а б Промени след Десетоноемврийски пленум от 10 ноември 1989 г.
 48. а б Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 90, Стенографски протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 19 и 20 юли 1988 г., за преустройството на духовната сфера; организационни въпроси – освобождаване на Стоян Михайлов като секретар на ЦК, освобождаване на Станко Тодоров като член на Политбюро, освобождаване на Чудомир Александров като член на Политбюро и секретар на ЦК, освобождаване на Светлин Русев от състава на ЦК, с. ?.
 49. а б в г д Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 93, Запис от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 13 и 14 декември 1988 г., за: по-нататъшно претворяване на Юлската стратегия в преустройстовото на стопанството; проекти на плана за научно-техническо и социално-икономическо развитие на страната и на бюджета за 1989 г.; организационни въпроси – издигане на Ан. Бунджулов, Б. Цветкова, Ев. Кръстев, Ив. Василева, К. Златков, П. Матев, П. Кисьов, П. Пейков, Р. Семов и Ст. Кръстенова от кандидат-членове в членове на ЦК, кооптиране на В. Мръчков, ген.-майор Г. Милушев и Евг. Апостолов за членове на ЦК, кооптиране на Ал. Стрезов, Г. Варнов, Ив. Кьосев, Л. Шопов, Л. Стайков, П. Анастасов, Ст. Стайнов, Т. Върбанов, И. Раденков, В. Димитров и П. Плачков за кандидат-членове на ЦК, освобаждаване на О. Дойнов като член на Политбюро (ПБ), освобождаването на С. Марков като кандидат-член на ПБ, избиране на Д. Стоянов за член на ПБ и секретар на ЦК, избор на Ив. Пенев за член на ПБ, издигане на П. Данчев и Ст. Овчаров за кандидат-член на ПБ, освобождаване на Ст. Михайлов и Ч. Александров като членове на ЦК (IIІ том), с. 1 – 16.
 50. ((en)) Transcript of the Plenum Session of the Central Committee of the Bulgarian Communist Party, 16 ноември 1989
 51. Пътеводител по фондовете на БКП, съхранявани в Централен държавен архив, Второ допълнено издание, София, 2006, с. 21
 52. „БСП вчера, днес, утре“, стр. 24, bspshumen.com

Външни препраткиРедактиране