Отдел „Изкуство и култура“ при ЦК на БКП

Отделът „Изкуство и култура“ при ЦК на БКП се създава с решение на Политбюро от 26 ноември 1962 г.[1], съгласно което отдел „Наука, образование и изкуство“ се разделя на два отдела - отдел „Наука и образование“ и отдел „Изкуство и култура“. Основани сектори на отделите са: литература, изкуство, театри и циркове, кина, музеи и паметници на културата. С решение на Политбюро от 28 декември 1968 г. отдел „Изкуство и култура“ се обединява с отдел „Пропаганда и агитация“ и става сектор към отдела, а с решение от 16 юни 1970 г.[2] отново се обособява като самостоятелен отдел.

В началото на 1984 г. отдел „Култура“ се включва като направление в новосъздадение отдел „Идеологическа политика“, а от 1988 г. отново е самостоятелен отдел.[3]

Завеждащи отдела

редактиране
  1. Ф. 1Б; оп. 6; а.е. 4977, Протокол № 327 от 26 ноември 1962 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БКП с взети решения във връзка с: реорганизация на работата и структурата на Министерски съвет и определяне състава на новото правителство; персонални промени в органите на Народното събрание; структурни и кадрови промени в отделите на ЦК на БКП; назначаване на: Нинко Стефанов за І зам.-председател на Комитета за партиен и държавен контрол, Атанас Димитров за председател на Комитета за лека и хранителна промишленост, Константин Попов за председател на Комитета за енергетика и топливо, Марий Иванов за председател на Комитета по машиностроене, Данчо Иванов за посланик в Берлин, Кръстю Стойчев за посланик в Пекин, Райко Дамянов за председател на Славянския комитет, Петър Коларов за председател на Българския червен кръст, Владимир Бонев за секретар на Националния съвет на Отечествения фронт (НС на ОФ), Иван Райков за зав. отдел при НС на ОФ; кадрови промени в Министерството на външната търговия, с. 3 т. 1.
  2. Ф. 1Б; оп. 35; а.е. 1501, Протокол № 394 от 16 юни 1970 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БКП с взети решения за: преработване на материалите за пленума на ЦК на БКП по въпросите на вътрешната търговия; социално-икономическото развитие на Кърджалийски, Силистренски, Разградски, Шуменски и Търговищки окръзи; освобождаване от длъжност и наказване с „порицание“ на военни и членове на техните семейства; усъвършенстване управлението на трудово-производителните кооперации; създаване на автоматизирана система за научно-техническа информация; награждаване на Съюза на българските художници; разделяне на отдел „Пропаганда и агитация на ЦК на БКП и обособяване на отдел „Изкуство и култура“; участие на НРБ в изграждането на комбинат за целулоза в СССР; утвърждаване на делегация на НРБ за разговори с Джаафар Нимейри – министър-председател на Судан, с. 5 т. 7.
  3. Фонд 1 Б, 2 описа, 2 515 а.е., 1962-1989 г.