Отечествена война

Уикимедия пояснителна страница

Отечествена война може да се отнася за някой от следните военни конфликти.

Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.