ПОС-терминал

(пренасочване от ПОС терминал)


POS-терминално устройство или POS-терминал (от английския израз point of sale – „точка на покупко-продажба“) е устройство за приемане на преки плащания с дебитни и кредитни карти, чието съкращение идва от (Рoint of sale, point of service)

POS-терминалните устройва могат да са настолни (стационарни), мобилни (преносими устройства с вградена батерия) или за вграждане в други системи (устройства, които са част от по-голяма система).