Панарет е православен духовник, охридски архиепископ около 1671 година.

Панарет
духовник
Религияправославие
Грамота на руския цар Алексей I Романов на охридския архиепископ за материална помош за манастира „Успение Богородично“ в Македония, 5 октомври 1671 г.

Сведенията за архиепископ Панарет са изключително оскъдни. Той се споменава като действащ архиепископ в един документ от 1671 година. Трябва да е заел катедрата в началото на същата или в края на предишната година. Умира или напуска поста не по-късно от 1673 година.[1]

Бележки редактиране

  1. Снегаров, Иван. История на Охридската архиепископия-патриаршия, т.2. Второ фототипно издание. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, [1932]. ISBN 954-430-345-6. с. 200.
Зосим охридски архиепископ (около 1671) Нектарий