Зосим е православен духовник, охридски архиепископ около 1663-1670 година.

Зосим
духовник
Религияправославие

Сведенията за архиепископ Зосим са оскъдни. Първото сведение за него е от октомври 1663 година. Той остава начело на Охридската архиепископия до 1670 или началото на 1671 година, когато умира.[1]

  1. Снегаров, Иван. История на Охридската архиепископия-патриаршия, т.2. Второ фототипно издание. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, [1932]. ISBN 954-430-345-6. с. 199-200.
Арсений охридски архиепископ (преди 1663 – около 1670) Панарет