Панонската война (на латински: Bellum Pannonicum) е военна кампания на римляните от 13 до 9 пр.н.е., завършила със завоюването на южна Панония и значителни части от Илирия (Далмация).

Панонска война
Принципата на Август, завоювания в Далмато-Илирика и Мизия-Тракия
Принципата на Август, завоювания в Далмато-Илирика и Мизия-Тракия
Информация
Период14 пр.н.е. – 10 пр.н.е.

Това е втората далмато-илирийска кампания на император Август. Неговите командири са Марк Виниций (14 – 9 пр.н.е.), Марк Випсаний Агрипа (13 пр.н.е.), Тиберий (12 – 9 пр.н.е.) и Калпурний Пизон (12 – 10 пр.н.е.). Участват 7 римски легиона с ок. 30 000/35 000 войници и ауксилиарии.

Август поставя легионите:


Илирия през 13-9 пр.н.е.

Вижте също редактиране

Източници редактиране

Литература редактиране

  • Ronald Syme, in Danubian Papers, Augustus and the south slav lands, 1971, p. 21; Lentulus and the origin of Moesia, p. 44.
  • Ronald Syme, L'aristocrazia augustea, Milano, Rizzoli, 1992, ISBN 88-17-11607-6.
  • Danijel Dzino, Bellum Pannonicum: the Roman armies and indigenous communities in southern Pannonia 16 – 9 BC. Actes du symposium „Le Livre. La Roumanie. L’Europe“, Vol. 3, pp. 461 – 480. Bucarest: Bibliotheque Metropolitaine de Bucarest, 2012. ISSN 2068 – 9756
  • Gruen E. S., The expansion of the empire under Augustus. IV. The Balcans. The Cambridge Ancient History. Vol. 10: The Augustan Empire, 43 BC – AD 69, Second edition. Cambridge University Press, 1996. ISBN 978-0-521-26430-3