Папириите (Papirii) са стара римска патрицианска фамилия от gens Papiria. Мъжкото им име е Папирий (Papirius).

Още през 5/4 век пр.н.e. се появяват различни фамилни клонове: Красии (Crasii), Курсори (Cursores) и Мугилани (Mugillani), през 3 век пр.н.e.: Мазони (Masones), през 2 век пр.н.е. Карбони (Carbones).

Цицерон е написал кратка история на фамилията Папирии за приятеля си Луций Папирий Пет (Paetus).

Известни от фамилията: