Паралелът е мислена (въображаема) линия (окръжност), получена при пресичането на повърхността на Земното кълбо с равнина, успоредна на екватора. Той е част от географската мрежа. Дължината му намалява от екватора към полюсите. Всички точки, лежащи върху един паралел, имат еднаква географска ширина.

Breitenkreis-und-Nullmeridian.png

Вижте същоРедактиране