Партений е православен духовник, охридски архиепископ около 1677-1682 година.

Партений II
духовник
Роден
Религияправославие

Сведенията за архиепископ Партений II са оскъдни. Известно е, че роден в Корча. Избран е за охридски архиепископ през 1677 година. На престола е и на 15 октомври 1679 година и през юни 1682 година. През юни 1683 година вече е в оставка.[1] Като охридски архиепископ е и наместник на Корчанската катедра.[2]

  1. Снегаров, Иван. История на Охридската архиепископия-патриаршия, т.2. Второ фототипно издание. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, [1932]. ISBN 954-430-345-6. с. 203.
  2. Η επισκοπή και μητρόπολη Κορυτσάς // Το αυτοκέφαλον της εν Αλβανία Ορθοδόξου Εκκλησίας. Посетен на 29 септември 2014.
Мелетий охридски архиепископ
(1677 – след 1682)
Григорий III