Пашайският език е говорим основно във афганистанските провинции Конар и Лагман, той принадлежи към индоевропейското езиково семейство, поделя се основно на 4 езикови подтипа.

Пашайски език
Страна Афганистан
Регион провинциите Конар и Лагман
Брой говорещи 216 842
Систематизация по Ethnologue
-Индоевропейски
.-Индо-ирански
..-Дардски
...→Пашайски
Официално положение
Официален в не е
Кодове
ISO 639-1 няма
ISO 639-2 няма