Педагогически факултет (Шуменски университет)

Педагогическият факултет на Шуменския университет е център за подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на педагогиката, психологията и изкуствата. Образуван е през 1984 г., като в началото са създадени 8 специалности.[1] Намира се в Корпус 2 на ШУ, разположен на улица „Спартак“ № 22. От 2018 г. декан на факултета е доц. д–р Чавдар Сотиров.[2]

Педагогически факултет
Основаване 1984 г.;
преди 36 години
 (1984)[1]
Висше учебно заведение
(ВУЗ)
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Местоположение ул. „Спартак“ 22, Шумен, България
Декан Доц. д–р Чавдар Сотиров
(от 2018 г.)[2]
Map of Shumen.png
43.2625° с. ш. 26.9331° и. д.
Местоположение в Шумен.

РъководствоРедактиране

 • Декан: доц. д-р Чавдар Сотиров
 • Заместник-декан по учебната дейност: доц. д-р Янна Павлова Рускова
 • Заместник-декан по акредитацията: доц. д-р Росица Петрова Михайлова
 • Заместник-декан по качеството на образованието и НИХТД: доц.д-р Чавдар Стойчев
 • Заместник-декан по международна дейност, кандидатстудентски прием и атестиране на преподаватели и служители: проф. Димитър Николов Чолаков
 • Главен координатор деканско ръководство: Илияна Георгиева

КатедриРедактиране

 • Визуални изкуства, теория и методика
 • Музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство
 • Педагогика и управление на образованието
 • Социална и специална педагогика
 • Социална работа
 • Теория и методика на физическото възпитание и спорт
 • Технологично обучение, професионално образование и предучилищна и начална училищна педагогика

СпециалностиРедактиране

Специалности публикувани в официалния уебсайт на Шуменския университет (30 май 2019 г.):

Бакалавърски специалности
 • Начална училищна педагогика и чужд език – Английски език
 • Педагогика
 • Предучилищна и начална училищна педагогика
 • Предучилищна педагогика
 • Социална педагогика
 • Специална педагогика
 • Специална педагогика – Логопедия
 • Специална педагогика – Педагогика за деца с интелектуална недостатъчност
 • Педагогика на обучението по изобразително изкуство
 • Педагогика на обучението по музика
 • Педагогика на обучението по техника и технологии
 • Педагогика на обучението по физическо възпитание
 • Социални дейности
Магистърски програми (след Бакалавър)
 • Управление на образованието - магистърска програма Управление на образованието
 • Педагогика – магистърска програма Гражданско и интеркултурно образование
 • Педагогика – магистърска програма Педагогическо консултиране в училище
 • Педагогика – магистърска програма Училищна педагогика
 • Предучилищна и начална училищна педагогика – магистърска програма Иновации в началното образование
 • Предучилищна и начална училищна педагогика – магистърска програма Иновации в предучилищното и началното образование
 • Предучилищна и начална училищна педагогика – магистърска програма Иновации в предучилищното образование
 • Предучилищна и начална училищна педагогика – магистърска програма Начална училищна педагогика и информационни технологии
 • Социална педагогика – магистърска програма Компетенции и умения при бедствия и аварии
 • Социална педагогика – магистърска програма Педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики
 • Социална педагогика – магистърска програма Социално консултиране
 • Специална педагогика – магистърска програма Диагностика и корекция на комуникативни нарушения
 • Специална педагогика – магистърска програма Логопедия
 • Специална педагогика – магистърска програма Педагогика на интелектуалната недостатъчност
 • Специална педагогика – магистърска програма Педагогическа рехабилитация на умствената изостаналост
 • Специална педагогика – магистърска програма Ресурсен учител
 • Педагогика на обучението по изобразително изкуство – магистърска програма Педагогика на обучението по визуални изкуства – Графика и графична комуникация
 • Педагогика на обучението по изобразително изкуство – магистърска програма Педагогика на обучението по визуални изкуства – Графичен дизайн
 • Педагогика на обучението по изобразително изкуство – магистърска програма Педагогика на обучението по визуални изкуства – Дизайн
 • Педагогика на обучението по изобразително изкуство – магистърска програма Педагогика на обучението по визуални изкуства – Живопис
 • Педагогика на обучението по изобразително изкуство – магистърска програма Педагогика на обучението по пластични изкуства – Графика и графична комуникация
 • Педагогика на обучението по изобразително изкуство – магистърска програма Педагогика на обучението по пластични изкуства – Живопис
 • Педагогика на обучението по музика – магистърска програма Музикална педагогика
 • Педагогика на обучението по техника и технологии – магистърска програма Иновации в технологичното обучение и предприемачество
 • Педагогика на обучението по физическо възпитание – магистърска програма Физическо възпитание и спорт в училище
 • Социални дейности – магистърска програма Регулиране и контрол в системата на социалните дейности
 • Социални дейности – магистърска програма Социално прогнозиране
Магистърски програми (след Професионален бакалавър)
 • Предучилищна и начална училищна педагогика – магистърска програма Иновации в началното образование
 • Предучилищна и начална училищна педагогика – магистърска програма Иновации в предучилищното и началното образование
 • Предучилищна и начална училищна педагогика – магистърска програма Иновации в предучилищното образование
 • Предучилищна и начална училищна педагогика – магистърска програма Начална училищна педагогика и информационни технологии
 • Социална педагогика – магистърска програма Социално консултиране
 • Специална педагогика – магистърска програма Логопедия
 • Специална педагогика – магистърска програма Ресурсен учител
 • Педагогика на обучението по изобразително изкуство – магистърска програма Образователни аспекти на пластичните изкуства – Живопис
 • Педагогика на обучението по изобразително изкуство – магистърска програма Педагогика на обучението по визуални изкуства – Графика и графична комуникация
 • Педагогика на обучението по изобразително изкуство – магистърска програма Педагогика на обучението по визуални изкуства – Графичен дизайн
 • Педагогика на обучението по изобразително изкуство – магистърска програма Педагогика на обучението по визуални изкуства – Дизайн
 • Педагогика на обучението по изобразително изкуство – магистърска програма Педагогика на обучението по визуални изкуства – Живопис
 • Педагогика на обучението по техника и технологии – магистърска програма Иновации в технологичното обучение и предприемачество
 • Педагогика на обучението по физическо възпитание – магистърска програма Физическо възпитание и спорт в училище
 • Социални дейности – магистърска програма Регулиране и контрол в системата на социалните дейности
 • Социални дейности – магистърска програма Социално прогнозиране

ИзточнициРедактиране

Външни препраткиРедактиране