Перверзията е концепция, описваща тези типове човешко поведение, които се възприемат за сериозно отклонение от това, което се смята са ортодоксално или нормално поведение. Макар че се свързва с различни форми на девиация, тя е по-често използвана за описване на сексуално поведение, което се смята за абнормално или прекалено. Перверзията се различава от девиантното поведение, доколкото последното се свързва с разпознато нарушение на социалните правила или норми (макар че и двата термина могат да бъдат приложени към същото нещо). Често се разглежда пренебрежително, и в психологическата литература терминът парафилия се използва вместо[1] този противоречив термин.

Източници

редактиране
  1. Martins, Maria C.; co-author Ceccarelli, Paulo. The So-called „Deviant“ Sexualities: perversion or right to difference? Архив на оригинала от 2006-03-03 в Wayback Machine. Presented in the 16th World Congress. „Sexuality and Human Development: From Discourse to Action.“ 10 – 14 март 2003 Havana, Cuba