Петрички окръг

административно-териториална единица в България

Петричкият окръг е бивша административно-териториална единица в България, съществувала от 1920 до 1934 година.[1][2]

Петрички окръг
Окръг
СтранаБългария
центърПетрич
околия
Бюджет за приходите и разходите на Петричкия окръг за финансовата 1921/1922 г.

Окръгът е учреден на 22 февруари 1920 година с III постановление на Министерския съвет,[3] след отнемането на Струмишко от България по силата на Ньойски договор и закриването на Струмишкия окръг. Център на окръга е град Петрич. Околиите на Петричкия окръг са пет:[1]

В 1925 година Мелнишка околия се преименува на Светиврачка, а Мехомийска на Разложка.[1]

След Деветнадесетомайския преврат в 1934 година в България е въведено ново административно-териториално деление и окръгът се закрива. Горноджумайската, Петричката и Светиврачката околия са присъединени към Софийската област, а Неврокопската и Разложката – към Пловдивската.[1]

Външни препратки

редактиране
  1. а б в г Енциклопедия „Пирински край“, том II. Благоевград, Редакция „Енциклопедия“, 1999. ISBN 954-90006-2-1. с. 112.
  2. Крайграничният камък на България. 100 години Петрички окръг (1920 - 1934 г.). Съставители: Тараков, Т., Д. Стоименов, Е. Еков, София. 2020, 64 стр.
  3. Две знзнакови годишнини! 100 години от обявяването на Петрич за окръжен гpад и 95 г. от Петричкия инцидент