Пикочният канал, още уретра (на латински: urethra), представлява отходен канал, през който става извеждането извън тялото на урината от пикочния мехур. И в двата пола уретрата е част от отделителната система, като при мъжете е част и от половата система, тъй като провежда спермата.

1-Пикочно-полова система, 2-Бъбрек, 3-Бъбречно легенче, 4-Пикочопровод, 5-Пикочен мехур, 6-Пикочен канал, 7-Надбъбречна жлеза, 8-Бъбречна артерия и вена, 9-Долна празна вена, 10-Коремна аорта, 11-Обща хълбочна артерия и вена, 12-Черен дроб, 13-Дебело черво, 14-Таз

При мъжете пикочният канал има дължина 20 – 22 cm, което е предпоставка за по-продължителното и болезнено изхвърляне на бъбречни камъни, а при жените е 3 – 5 cm, което е предпоставка за навлизането на инфекциозни агенти.

Вижте също редактиране