Пикочно-полова система

Пикочно-полова система (на латински: Apparatus urogenitalis) е термин, с който се обобщават отделителната и половата система при гръбначни организми.

1-Пикочно-полова система, 2-Бъбрек, 3-Бъбречно легенче, 4-Пикочопровод, 5-Пикочен мехур, 6-Уретра, 7-Надбъбречна жлеза, 8-Бъбречна артерия и вена, 9-Долна празна вена, 10-Коремна аорта, 11-Обща хълбочна артерия и вена, 12-Черен дроб, 13-Дебело черво, 14-Таз

Този хипероним е въведен на базата на общ ембриологичен строеж. Общото в произхода се разпознава все още дори и при възрастните гръбначни. Органите на пикочната и на половата система се намират в тясно съседство и имат общ отведен канал. При мъжките бозайници това е пикочният канал, а при женските – влагалищният отвор и вулвата. Главно при птиците и еднопроходните половите органи, пикочопроводът и червото се вливат в един отвор, клоака.