Тази статия е за съставянето на планове. За вида полет вижте Планиране (полет).

Планирането е оптимално разпределение на ресурси за постигане на определен резултат, както и цялата дейност по определянето на целите, задачите и действията в бъдеще.[1][2]

Компютърни консултанти, планират по старомодния начин и правят разписание за това кой какво прави и кога.

В най-общ вид обхваща следните етапи:

 • определяне на целите и задачите;
 • съставяне на програма на действията (проектиране);
 • изготвяне на варианти на програмата (вариантно проектиране);
 • уточняване на необходимите ресурси (финансови, материални, човешки) и източниците им;
 • определяне на изпълнителите на задачите и сроковете за изпълнението им;
 • записване на резултата от планирането – във вид на план, проект, програма, писмена заповед и др.

Вижте също редактиране

Библиография редактиране

 • Allmendinger, Phil; Gunder, Michael (2005). "Applying Lacanian Insight and a Dash of Derridean Deconstruction to Planning's 'Dark Side'". Planning Theory. 4: 87–112. doi:10.1177/1473095205051444.
 • Bazin, A. (2012). Bilateral and multilateral planning: Best practices and lessons learned. Strategos.
 • Das, J P, Binod C Kar, Rauno K Parrila. Cognitive Planning: The Psychological Basis of Intelligent Behaviour. Sage Publications Pvt. Ltd; illustrated edition. English ISBN 0-8039-9287-4 ISBN 978-0-8039-9287-0
 • Gunder, Michael (2003). "Passionate Planning for the Others' Desire: An Agonistic Response to the Dark Side of Planning". Progress in Planning. 60 (3): 235–319. doi:10.1016/s0305-9006(02)00115-0.
 • Pløger, John (2001). "Public Participation and the Art of Governance". Environment and Planning B: *Planning and Design. 28 (2): 219–241. doi:10.1068/b2669.
 • Roy, Ananya (2008). "Post-Liberalism: On the Ethico-Politics of Planning". Planning Theory. 7 (1): 92–102. doi:10.1177/1473095207087526.
 • Tang, Wing-Shing (2000). "Chinese Urban Planning at Fifty: An Assessment of the Planning Theory Literature". Journal of Planning Literature. 14 (3): 347–366. doi:10.1177/08854120022092700.
 • Yiftachel, Oren, 1995, "The Dark Side of Modernism: Planning as Control of an Ethnic Minority", in Sophie Watson and Katherine Gibson, eds., Postmodern Cities and Spaces (Oxford and Cambridge, MA: Blackwell), pp. 216–240.
 • Yiftachel, Oren (1998). "Planning and Social Control: Exploring the Dark Side". Journal of Planning Literature. 12 (4): 395–406. doi:10.1177/088541229801200401.
 • Yiftachel, Oren (2006). "Re-engaging Planning Theory? Towards South-Eastern Perspectives". Planning Theory. 5 (3): 211–222. doi:10.1177/1473095206068627.

Източници редактиране

 1. планиране // ibl.bas.bg. Институт за български език, 2023. Посетен на 2023-02-20.
 2. планирам // ibl.bas.bg. Институт за български език, 2023. Посетен на 2023-02-20.