Платонови форми на управление

В Древна Гърция са създадени първите систематични политически теории за държавата и видовете форма на управление.

Видовете форми на управление според Платон са:

  1. Идеалната държава
  2. Тимокрация
  3. Олигархия
  4. Демокрация
  5. Тирания

Платон разглежда промяната и смяната на държавните управления като кръговрат. Всяка държавна уредба загива от вътрешни противоречия, присъщи на собствения ѝ принцип и от злоупотребата с него. Това, което се осъществява в неограничени размери води до своята противоположност.

Идеалната държаваРедактиране

Идеалната държава е точно копие на божествената идея за държавата. Това е въплъщение на най-висшата идея. Двете основни взаимносвързващи се начала, на които се уповава идеалната държава са:

  1. Управление на мъдрите (Софокрация)
  2. Действие на справедливи закони

Основното е стремежа към „евмония“, т.е. хармония в законите. Според Платон „Философите трябва да бъдат царе, или царете философи“.

ТимокрацияРедактиране

Тимокрацията е държавната уредба, която най-много се доближава до „идеалната държава“. Честолюбиво и славно управление, на което основната ценност е войната. С такова управление са древногръцките градове Спарта и Крит. Но прекаленото водене на войни води до дисбаланс и съответно на преминаването на тимокрацията в олигархия.

ОлигархияРедактиране

Олигархията се изгражда на основата на имуществения ценз. Основното благо е богатството и поради тази причина олигарсите (богатите) имат достъп до институциите на властта. Злоупотребата на основното благо и игнорирането на всякакви други ценности води до гибелта на олигархията и смяната ѝ с демокрацията (управлява се от малка група от обществото).

ДемокрацияРедактиране

Демокрацията е определяна от Платон като управлението на бедните, власт на мнозинството. Висшите държавни длъжности се разпределят чрез жребий. Държавната уредба е благоприятна и разнообразна, но е без нужното компетентно управление. Основната ценност е свободата, но това може да има и лоши последици, т.е. да доведе до анархия и по този начин се стига до тирания.

ТиранияРедактиране

Тиранията се характеризира с това, че нейната основна ценност е властта. Това е управление извън законите. Типично за тази държавна уредба е липсата на всякаква свобода. Именно неспазването на законите характеризира тиранията много повече, отколкото жестокостта на тази власт. Управлява се само от един държавен глава – тиран.