„Победа“ е браннически седмичник, издание на българската профашистка казионна организация „Бранник“.

„Победа“
Информация
Начало1942 г.
Край1944 г.
Езикбългарски

Списанието започва да излиза през 1942 г. в София под редакцията на Аспарух Миников и се печата в печатницата на Военно-издателския фонд в тираж 38 000. По-късно се редактира от П. Б. Пеев и Асен Стоянов. Разпространява фашистка и шовинистическа идеология под формата на идейни насоки и култура на младежта.[1]

Източници

редактиране
  1. Димитър Иванчев, Български периодичен печат. Анотиран библиографски указател. Част II // БЪЛГАРСКИ БИБЛИОГРАФСКИ ИНСТИТУТ „ЕЛИН ПЕЛИН" / Наука и изкуство, София 1962 г. / стр. 142