Побитова скорост

Побитовата скорост или битрейт (на английски: bit rate или bitrate) в телекомуникациите и компютрите е скорост на обмен на информация – броят битове, обработени за единица време[1].

Единицата мярка е бита в секунда (означение: „bit/s“), често в комбинация с представка като „кило-“ (1 kbit/s = 1000 bit/s), „мега-“ (1 Mbit/s = 1000 kbit/s), „гига-“ (1 Gbit/s = 1000 Mbit/s) или „тера-“ (1 Tbit/s = 1000 Gbit/s).[2] Използва се и нестандартното означение „bps“ (съкращение от „bits per second“ – бита в секунда), така че например „1 Mbps“ означава един милион бита в секунда. Могат да се използват също двоични представки – киби- (Ki-), меби- (Mi-).

Един байт в секунда (1 B/s) съответства на 8 bit/s.

Компресия на аудио- и видеофайловеРедактиране

Чрез компресирането на записаната информация в аудио- и видеофайловете, се намалява размерът на файловете. Степента на компресията се преценява по kbps на файла. Колкото по-висока е стойността, толкова по-добро е качеството.

Това е особено важен параметър при конвертирането на видеофайлове. Обикновените филми, „рипнати“ от DVD имат битрейт ~ (1000 – 3000) kbps. За сравнение може да се каже, че HDTV 720p има битрейт ~ 10 000 kbps (10 Mbps), а Full HD около 30 Mbps.

ИзточнициРедактиране

  1. Gupta, Prakash C. Data Communications and Computer Networks. PHI Learning, 2006. Посетен на 10 юли 2011.
  2. International Electrotechnical Commission. Prefixes for binary multiples. // 2007. Посетен на 4 февруари 2014.