Подгорци (пояснение)

Уикимедия пояснителна страница

Подгорци може да се отнася за:

  • Подгорци – село в Република Македония, Югозападен регион, община Струга
  • Подгорци – село в Албания, област Дебър, община Дебър
  • Подгорци – село в Словения, Подравски регион, община Ормож
Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.