Подковоноси

род бозайници

Подковоносите (Rhinolophus) са род дребни бозайници от семейство Подковоносови (Rhinolophidae). Включват повече от 60 вида прилепи, разпространени в Африка и южните части на Евразия до Североизточна Австралия. В България се срещат 5 вида - голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), малък подковонос (Rhinolophus hipposideros), средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), южен подковонос (Rhinolophus euryale) и подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi).

Подковоноси
Класификация
царство:Животни (Animalia)
(без ранг):Вторичноустни (Deuterostomia)
тип:Хордови (Chordata)
(без ранг):Ръкоперки (Sarcopterygii)
(без ранг):Тетраподоморфи (Tetrapodomorpha)
(без ранг):Амниоти (Amniota)
(без ранг):Синапсиди (Synapsida)
(без ранг):Терапсиди (†Therapsida)
клас:Бозайници (Mammalia)
клон:Еутерии (Eutheria)
клон:Scrotifera
клон:Apo-Chiroptera
разред:Прилепи (Chiroptera)
семейство:Подковоносови (Rhinolophidae)
подсемейство:Rhinolophinae
род:Подковоноси (Rhinolophus)
Научно наименование
Подковоноси в Общомедия
[ редактиране ]

Характерни за подковоносите са подобните на конска подкова образувания в носа, които използват при ехолокацията и от които идва и името на рода. Задните крайници са слабо развити, а крилата са относително широки, на което се дължи особената им подвижност по време на полет. Хранят се с насекоми, които улавят по време на полет.

Видове редактиране

Допълнителни сведения редактиране

  • Смята се, че поне четири вида подковоноси (R. sinicus, R. ferrumequinum, R. macrotis, R. pearsoni) са естествени преносители на SARS.