Политехника е настоящо или историческо наименование на някои висши технически училища.

Сред тях са: