Политика на жестоки икономии

Политиката на жестоки икономии е наложена през 1980-те години в СРР по инициатива на Николае Чаушеску с цел да бъде изплатен изцяло външния дълг на страната, натрупан заради взетите държавни кредити за индустриализацията на Румъния през 1970-те години.

Започнала през 1981 г. тази икономическа политика довежда страната до стагнация, масово недоволство, прераснало дори във въстание преди промените в страните от Централна и Източна Европа. Тази икономическа политика води с промените Румъния до своеобразна шокова терапия, дефицит, липса на конкурентоспособност, спад в производството на стоки с рязко спадане на покупателната способност и жизнения стандарт на населението, като цяло. Избухва революция, в хода на която са разстреляни Николае Чаушеску и Елена Чаушеску. [1]

БележкиРедактиране