Политическа география

Политическата география е обществено-географска научна дисциплина, изучаваща взаимодействието между географското пространство и политическите процеси. [1]

Обект редактиране

Обект на изучаване на политическата география е държавата и територията ѝ.

История редактиране

Терминът политическа география се употребява за първи път от немския географ и статистик Антон Фридрих Бюшинг. Първият систематизиран труд по политическа география е дело на Фридрих Ратцел. В края на 19 и началото на 20 век политическата география се развива главно в Германската империя. Първопроходник на политическата география в България е Анастас Иширков.

Политическа регионалистика редактиране

Понастоящем все повече си пробива път и се налага в обращение едно ново терминологично понятие – политическата регионалистика, като съвременно допълнение към политическата география.

Източници редактиране

  1. Карастоянов, Стефан. Политическа география, Геополитика, Геостратегия. УИ „Св. Кл. Охридски“, ISBN 978-954-07-2756-1, трето основно преработено издание, 2008.

Вижте също редактиране