Политическа система

Държавното Устройство

Политическа система е типът политика и нейната работа, които се наблюдават като доминиращи за една държава. Този тип политическа система може да е устойчив или такъв, който е променлив, зависим от избирателни промени. Смяната на пилитическата система съставлява сериозен преход, който има отражение и върху икономическата система на една страна.

Няколко основни вида държавни устройства и икономики между които се прави разлика тук са:

  • изборна политическа система, свободни избори и капиталистическа икономика
  • комунистическа система, обикновено след царизъм
  • социалистическа система (обикновено плавно настъпваща след изцяло комунистическата или от смесен социалистическо-комунистически тип)
  • хаотична политика и икономически дефлации (обикновено при преходни икономики)
  • царизъм от класически тип (древно държавно устройство)
  • модерен царизъм (вж тройна коалиция, цар Симеон Сакскобуготски, принц Уилям)

В повечето случаи преходите от един тип политичвско устройстяо и политическа система са трудни, но в някои случаи те могат да се осъществяват и плавно.

Пример за плавно преминаване към нов тип политическо устройство е преходът от комунизъм към социалистическо и комунистическо устройство от смесен тип. Този тип икономика също след определен интервал се стреми към плавен преход към капиталистическа икономика и свободни избори (например реформи в икономиката в България от края на социализма).

Други опити за плавни преходи са тези в икономиката 1994-1996, макар не много плавен, а по-скоро вариращ, и този от 2010-2012 (првход от кризисна към растяща икономика), този обаче е прекъснат от първата украинска криза от 2013-2014.

Обявяването на женитбата на принц Уилям през 2015 също дава индикации за промени в политическото устройство на Англия и на Обединеното кралство, тоест Великобритания, САЩ, Австралия, Нова Зеландия и Канада. Също така появата на деца от бракът му с англичанка от ниските класи (името й завършва на -тън) е допълнителна индикация за заявки за политико-икономически промени в Англия, където преди това е актуална капиталистическата свободна икономика и парламентарна демокрация със слабо участие на монархическата институция.

Държавно устройствоРедактиране

Виж държавно устройство