Под държавно устройство или политическа система на дадена държава се разбира съвкупността от принципи и институции, на чиято основа функционира държавата.

Сред първите, които разделят държавите според формите на управлението им, е древногръцкият философ Аристотел. В съчинението си „Политика“ той определя 6 форми, които се разделят на 2 групи в зависимост от това дали управляващите управляват в общ или в свой интерес[1][2]:

Исторически се обособяват форми на политическите системи по организацията на държавата, които се свеждат до следните 4 основни вида:

Източници

редактиране
  1. Манфред Шмидт, „Теории на демокрацията“, стр. 34 – 36
  2. Петер Масинг, Готхард Брайт, „Теории на демокрацията. От Античността до наши дни“, стр. 43

Външни препратки

редактиране
  • Манфред Г. Шмит, „Теории на демокрацията“ (Demokratietheorien), издателство Leske-Budrich, Опладен, 2006, ISBN 3-8100-2635-2, стр. 34 – 55
  • Петер Масинг, Готхард Брайт, „Теории на демокрацията. От Античността до наши дни“ (Demokratie-Theorien. Von der Antike bis zur Gegenwart), издателство Bundeszentrale für politische Bildung, Бон, 2003, ISBN:3-89331-518-7, стр. 37 – 45