Понор

карстово образувание
Вижте пояснителната страница за други значения на Понор.

Понор или губилище в геологията е карстово образувание – проходен въртоп. Представлява вертикална или почти вертикална шахта или комин, която излиза на земната повърхност и в нея обикновено биват поглъщани (понират) постоянно течащи (реки, потоци) или временно събиращи се (при интензивни валежи) надземни води.

Понор във варовик

Понорът дава началото на подземна река, която, преминавайки през подземни кухини и тунели, отново излиза на повърхността с голям дебит.

Често подземните води издълбават пещери на няколко етажа. В България такива са Темната дупка, Дяволското гърло, Ягодинска пещера и др.

В България понори има в Западна Стара Планина – (Понор планина край Лакатник и Чиренския подрайон), в Западните Родопи, в Шуменския карстов район, както и на много други места.

Вижте същоРедактиране