Отваря главното меню

Поп Тодор Врачански е български книжовник, роден във Враца, починал в края на XVIII в.

Някои от ръкописите му остават във Враца, а други биват пренесени в Рилския манастир.

В неговите творби се говори и за древногръцките философи Аристотел, Платон, Сократ, разясняват се исторически събития, свързани с Александър Македонски.


ПроизведенияРедактиране

Известни са следните негови ръкописи:

  • Дамаскини от 1748 г., 1760 г., 1761 г., 1762 г., 1772 г., 1789 г.
  • Сборник от слова, 1756 г. и 1762 г.
  • Тълковно евангелие, 1758 г.
  • Сборник „Маргарит“, 1775 г.


ИзточнициРедактиране

Ангелов, Б., Из историята на старобълг. и възрожд. л-ра, Наука и изкуство, С. 1977