Порциите (Porcii) са римска плебейска фамилия, произлизаща от Тускулум. Името Porcus показва, че са развъждали свине. Техните клонове са Лека, Лицинии, Катон, Фестус, Латрон и Септим. Мъжкото им име е Порций (Porcius), a женското – Порция (Porcia). Най-често имат prenomen Луций и Марк. Първият консул от фамилията e Марк Порций Катон (Катон Стари 195 пр.н.е.).

Известни от фамилията редактиране

Катон редактиране

Лека редактиране

Лицин редактиране

Други редактиране

Източници редактиране

  1. Broughton, MRR2 pp. 449 and 606, with references to numismatic sources.