Септимиите (Septimii) са фамилия от gens Septimia в Древен Рим. Тяхното име е Септимий или Септим и Септимия.

Познати от тази фамилия: