Правният институт или институтите на правото (мн.ч.) са най-малката съвкупност от правни норми в рамките на йерархията в нормативното битие на правото - след правните дялове и правните отрасли.

Правният институт, подобно на по-големите дялове и отрасли в правото, е исторически обособила се съвкупност в позитивното право, регулиращ определен вид обществени отношения при използване на специфичен юридически режим. Например авторското право е институт на правото на интелектуална собственост.

Като своеобразни вътрешни подразделения на правните отрасли, правните институти също се характеризират със специфика на регулираните от тях обществени отношения, а във връзка с това и със специфика на юридическия режим. [1]

Източници редактиране

  1. Основи на правото (книга първа), проф. д-р Емил Златарев, доц. д-р Димитрина Милкова, доц. д-р Димитър Костов, доц. д-р Ирина Мулешкова, София, 2007, изд. „Сиела“