Йерархията (на старогръцки: ἱεραρχία; на старогръцки: ἱερός - „свещен“ и на старогръцки: ἀρχή – „управление“) е система от взаимни връзки и зависимости за ръководство (управление), и изпълнение (подчинение) на различни задачи, процеси, и функции. Йерархия съществува както в живата, така и в неживата природа. Йерархично организираните системи имат ясно определена вертикална структура – едно или повече звена имат ръководни функции (т.е. намират се на по-висок ранг в системата), едно или повече звена имат подчинени функции и се намират на по-нисък ранг, докато в някои структури определени звена могат да бъдат с еднакъв ранг.

Науката, която изследва взаимовръзките между процесите за ръководство и изпълнение се нарича кибернетика.[1] С изследването на йерархията са свързани също социологията, политологията, историята, военното дело, екологията, дизайна и други области.

Йерархия в неживата природа редактиране

Една от йерархичните взаимовръзки в неживата природа е редът на относителната активност на металите. Атомите на химичните елементи с по-висока редукционна активност могат да изместват по-слабите редуктори от техните съединения:

LiCsKBaSrCaNaMgAlMnZnCrFeCdCoNiSnPbHSbBiCuHgAgPdPtAu

Йерархия в живата природа редактиране

Йерархични структури в живата природа са таксономичната класификация и строежът на организмите:

Служебна йерархия редактиране

Служебната йерархия в българската държавна администрация се определя от единния класификатор на длъжностите в администрацията[2]. Те са:

  • А. Ръководен персонал
  • Б. Експертен персонал с аналитични и/или контролни функции
  • В. Експертен персонал със спомагателни функции
  • Г. Технически персонал

Званията в Българската армия и във Военноморския флот на Република България се определят от закона за отбраната и въоръжените сили на Република България[3], както следва:

Военни звания в България
група военни звания
в Сухопътни войски и ВВС във Военноморските сили
Висши офицерски звания Генерал Адмирал
Генерал-лейтенант Вицеадмирал
Генерал-майор Контраадмирал
Бригаден генерал Комодор
Старши офицерски звания Полковник Капитан I ранг
Подполковник Капитан II ранг
Майор Капитан III ранг
Младши офицерски звания Капитан Капитан-лейтенант
Старши лейтенант
Лейтенант
Офицерски кандидати Офицерски кандидат 2-ри клас
Офицерски кандидат 1-ви клас
Сержантски и старшински звания Старшина Мичман
Старши сержант Главен старшина
Сержант Старшина I степен
Младши сержант Старшина II степен
Войнишки и матроски звания Ефрейтор 2-ри клас Старши матрос 2-ри клас
Ефрейтор 1-ви клас Старши матрос 1-ви клас
Редник 3-ти клас Матрос 3-ти клас
Редник 2-ри клас Матрос 2-ри клас
Редник 1-ви клас Матрос 1-ви клас

Източници редактиране

  1. Гуц, А.К. Кибернетика. Омск, ОмГУ, 2014. с. 188.
  2. Приет с ПМС № 47 от 01.03.2004 г. Обн. ДВ. бр.18 от 5 март 2004 г.
  3. Обн. ДВ. бр.35 от 12 май 2009 г.

Външни препратки редактиране