Правителство на Република Македония (1)

Първото правителство на Република Македония е избрано на 20 март 1991 г. от Събранието на Социалистическа Република Македония, след първите парламентарните избори от 1990 г., на които има политическия плурализъм. За министър-председател на новото, по своя характер експертно-коалиционно правителство, е избран Никола Клюсев. Това правителство извършва основната работа по конституирането на Република Македония като независима държава.

Поради възникналите междупартийни конфликти първото правителство на независима Република Македония не просъщестува дълго. На 17 август 1992 г. Събранието на страната гласува вот на недоверие и правителството е свалено. Остава на власт до 5 септември същата година, когота е встъпва в длъжност новото правителство.

Първоначалният състав на кабинета включва:

министерство име партия
министър-председател Никола Клюсев безпартиен
заместник министър-председател Блаже Ристовски безпартиен
заместник министър-председател Йован Андонов безпартиен
заместник министър-председател Бекир Жута Партия за демократичен просперитет
вътрешни работи Йордан Миялков безпартиен
външни работи Денко Малески безпартиен
наука Георги Ефремов безпартиен
правосъдие Георги Наумов безпартиен
отбрана Ристо Дамяновски безпартиен
икономика Стоян Траяновски безпартиен
труд и социална политика Илияз Сабриу Партия за демократичен просперитет
земеделие, гори и водно стопанство Иван Ангелов безпартиен
образование Димитър Димитров безпартиен
урбанизация, строителство, транспорт и екология Александър Лепавцов ВМРО-ДПМНЕ
здравеопазване Перко Колевски безпартиен
култура Цветан Грозданов безпартиен
финанси Методия Тошевски безпартиен
информация Мартин Треневски безпартиен
развойна дейност Гоце Петрески безпартиен
без ресор Яне Мильовски безпартиен
без ресор Илия Андонов-Ченто безпартиен
без ресор Алаетин Тоска Партия за демократичен просперитет

Промени през януари 1992

редактиране
  • От 10 януари 1992 г. за министри на отбраната и вътрешните работи са назначени Траян Гоцевски и Любомир Фръчковски. Вторият заема длъжността на починалия в автомобилна катастрофа Йордан Миялков.