Преброяване на населението в България (1965)

Преброяването на населението в България през 1965 година се състои на 1 декември. За първи път се провеждат съпътствуващи извадкови изследвания за раждаемостта и миграцията на населението.[1]

Към 1 декември 1965 г. населението на страната е 8 227 866 души, от тях 4 114 167 (50,00 %) са мъже и 4 113 699 (50,00 %) са жени. Населението в градовете е 3 822 824 (46,46 %), а в селата е 4 405 042 (53,54 %).[2]

Резултати

редактиране

Местоживеене и пол

редактиране

Население по местоживеене и пол:[2]

Всичко Мъже Жени Жени на
1000 мъже
Общо 8 227 866 4 114 167 4 113 699 1000
В градовете 3 822 824 1 911 860 1 910 964 996
В селата 4 405 042 2 202 307 2 202 735 1000
Относителен дял на
градското население
46,46 % 46,47 % 46,45 %

Местоживеене, пол и възраст

редактиране

Население по местоживеене, пол и възраст:[2]

Общо Възраст
Под 10 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 и повече
Общо 8 227 866 1 285 192 1 381 278 1 156 801 1 306 020 1 044 734 964 733 670 079 419 029
Мъже 4 114 167 658 190 703 771 581 850 658 696 521 962 483 889 325 166 180 643
Жени 4 113 699 627 002 677 507 574 951 647 324 522 772 480 844 344 913 238 386
В градовете 3 822 824 574 614 746 726 611 782 670 526 479 468 360 982 233 821 144 905
В селата 4 405 042 710 578 634 552 545 019 635 494 565 266 603 751 436 258 274 124

Местоживеене, пол и образование

редактиране

Население на 7 и повече години по местожиевеене, пол и образование:[2]

Общо Образование
Висше Полувисше
и средно
Основно Под основно
Общо 7 211 375 173 319 888 328 2 309 436 3 840 292
Мъже 3 593 032 121 464 432 200 1 308 727 1 730 641
Жени 3 618 343 51 855 456 128 1 000 709 2 109 651
В градовете 3 367 574 159 209 706 769 1 297 223 1 204 373
В селата 3 843 801 14 110 181 559 1 012 213 2 635 919

Местоживеене, пол и семейно положение

редактиране

Население по местоживеене, пол и семейно положение:[2]

Общо Семейно положение
Неженени/
Неомъжени
Женени/
Омъжени
Разведени Овдовели/
Вдовци
Общо 8 227 866 3 033 415 4 658 157 82 980 453 314
Мъже 4 114 167 1 647 335 2 331 108 28 665 107 059
Жени 4 113 699 1 386 080 2 327 049 54 315 346 255
В градовете 3 822 824 1 558 856 2 024 669 59 555 179 744
В селата 4 405 042 1 474 559 2 633 488 23 425 273 570

Етнически състав

редактиране
 
Дял на турците по кметства, съпоставени към териториите на днешните общини.

Численост и дял на етническите групи:[3]

Етническа група Численост Дял (в %)
Общо 8 227 966 100.00
Българи 7 231 243 87.88
Турци 780 928 9.49
Цигани 148 874 1.80
Друга 66 921 0.81
Не се самоопределя

Вижте също

редактиране

Източници

редактиране

Външни препратки

редактиране